วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เทคโนโลยีในชุมชน

Technology (เทคโนโลยี)

 
ว่าเทคโนโลยี ต้องเป็นของที่ทันสมัยอย่างเช่น
การที่ประเทศเราเปลี่ยนจากการใช้ ควายไถนา มาเป็น รถไถนา  แม้แต่มนุษย์ในยุคแรกๆ ที่รู้จักใช้ไม้ในการล่าสัตว์ หรือ
ชาวบ้านที่นั่งปั่นด้าย ก็ถือว่าเป็น เทคโนโลยี  เพราะ สิ่งต่างๆ เหล่านี้
ล้วนแต่ต้อง "ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร มาสร้างสิ่งของเครื่องใช้
หรือวิธีการ โดยผ่านกระบวนการ เพื่อแก้ปัญหา สนองความต้องการ
หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์" 


 เพียงแต่ว่า แต่ละอย่างที่นำเสนอ อะไรเกิดมาก่อน แล้วก็วิวัฒนาการ
มาจนเป็นปัจจุบัน โดยได้ผ่านการ ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น หลังจาก
ใช้งานไประยะหนึ่ง อาจจากการที่เราค้นพบความรู้เพิ่มขึ้น
ทำให้เราสามารถ ปรับปรุงสิ่งที่ใช้งานอยู่ให้ดีขึ้น ซึ่งเราเรียกว่า วิวัฒนาการ
จากที่ใช้ควายไถนา แล้วเปลี่ยนมาเป็น ใช้รถไถนาแทน มีอะไรที่ต่างกัน
อาจพูดได้ว่ามีจุดประสงค์เดียวกันคือการไถนา สำหรับการใช้รถไถนาอาจรวดเร็ว
กว่าใช้ความไถนา แต่ในสถานการณ์น้ำมันแพง อาจไม่คุ้มค่าก็ได้ ดินในนาที่ใช้
รถไถอาจจะถูกอัดแน่นทำให้ปลูกข้าวต่อไป ได้ลำบาก  ของที่มีประโยชน์
บางครั้งมันก็มีโทษ เช่นอาจทำให้เกิดปัญหาทำให้น้ำมันขาดแคลน มีมลภาวะ
คนตกงาน ดังนั้นการใช้เทคโนโลยี     จำเป็นต้อง ประเมินดูว่า สิ่งนั้นคุ้มหรือไม่
ที่ทำ ขายได้หรือไม่ เป็นอันตรายหรือไม่
ขณะเดียวกัน การใช้ควายไถนา เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ความรู้น้อย
ส่วนรถไถนานั้นใช้ความรู้มากกว่า หรืออาจบอกได้ว่า สองสิ่งนี้มีเทคโนโลยี
คนละระดับ หรืออาจกล่าวได้ว่า เราแบ่งระดับเทคโนโลยี จากความรู้ที่ใช้
ในเทคโนโลยีนั้นๆ